Gwarancja !

Przychodząc do gabinetu stomatologicznego pacjent często w pierwszej kolejności oczekuje szybkiego zniesienia bólu, później poprawy estetyki uzębienia i twarzy, a na końcu poprawy sposobu gryzienia. Wszystkie te zabiegi maja poprawić jego dobre samopoczucie i spowodować akceptację swojego wyglądu. Pacjent zastanawia się również jak długo utrzyma się efekt uzyskany za niemałe często pieniądze. Oczekuje gwarancji na wykonaną pracę.

Należy sobie jednak uzmysłowić, że gwarancja na leczenie i zabiegi medyczne nie może być utożsamiana i porównywana z gwarancją, jaką otrzymujemy, na co dzień np. na sprzęt AGD lub RTV. Organizm ludzki jest materią żywą i podlega ciągłym zmianom jak rozwój, choroba, proces starzenia się. Czy można dać "gwarancję" na zespół zjawisk, które nie są od nas w pełni zależne?

Lekarz lecząc chorego bardzo często działa wbrew siłom natury, bo przecież to natura "wpędziła pacjenta w chorobę". Tak jak organizm ludzki w sposób niewiarygodny potrafi przeciwstawić się różnym chorobom, tak też może niestety nie być zdolnym do obrony przed różnymi chorobami nawet, jeśli jest wspomagany przez lekarza. Zabiegi medyczne nie dają gwarancji dobrego funkcjonowania organizmu, ale pomagają choremu w zwalczaniu choroby, osiągnięciu maksymalnej poprawy stanu zdrowia, przewidywaniu następstw przebytych chorób, zapobieganiu nawrotom i zaostrzeniom schorzeń.

Lekarz nie może dać powszechnie rozumianej gwarancji na to, co zrobił, ale może dać pacjentowi poczucie, że wszystko, co robi, robi zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i najnowszymi osiągnięciami medycyny. Rękojmia wynikająca z przepisów prawnych (rozumiana jako odpowiedzialność materialna lekarza) może dotyczyć usług medycznych, które związane są z wykonywaniem "dzieła" takiego jak wypełnienia, korony, mosty, protezy. Błędy techniczne powstałe w trakcie procesu wykonywania tych prac mogą być usuwane w ramach powszechnie rozumianej gwarancji.

Nie można jednak oczekiwać, że lekarz będzie odpowiadał za proces zużycia wykonanych prac. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, w których praca w trakcie używania może ulec uszkodzeniu, ale należy zdawać sobie sprawę, że jest to tylko proteza i jako "część zamienna" dla naturalnych elementów organizmu nie jest w stanie ich idealnie zastąpić.

Nie jest również możliwy długotrwały sukces leczniczy bez wydatnej pomocy pacjenta. Stosowanie się do zaleceń lekarza i wizyty kontrolne, obowiązkowe, co pół roku, pozwolą uniknąć błędów higienicznych, umożliwią dokonanie drobnych napraw i poprawek zużywających się prac stomatologicznych, w porę zapobiegną procesom chorobowym lub pozwolą na ich leczenie w fazie początkowej, co ma kapitalne znaczenie dla stanu zdrowotnego jamy ustnej i długiego użytkowania wypełnień i prac protetycznych.

SZANOWNY PACJENCIE

W nowoczesnej stomatologii nie ma tanich, łatwych i szybkich metod a osiągnięty sukces kliniczny musi być utrzymywany przy dużym zaangażowaniu pacjenta. Lekarz w myśl powiedzenia "Lekarz leczy natura uzdrawia" jest tylko pomocnikiem natury, do której należy również pacjent, dlatego też lekarz nie może natury ani zastąpić ani wyręczyć w procesie zdrowienia.

Nie ma czegoś takiego jak gwarancja na zdrowie. To, że ząb został wyleczony na danym etapie nie znaczy, że jest już "bezpieczny" i nigdy już nie rozboli albo nie popsuje się ponownie. Stomatolog robi to, co NA DANYM ETAPIE choroby jest możliwe i konieczne do zrobienia - reszta zależy od:


To, co stomatolog może i powinien ZAGWARANTOWAĆ to PRZEPROWADZENIE LECZENIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI w oparciu o najlepsze materiały i metody postępowania, a więc uczynić wszystko, aby PRAWDOPODOBIEŃSTWO dobrego efektu leczenia było jak najwyższe. Nie może jednak udzielić stuprocentowej gwarancji na wynik leczenia, podobnie jak w innych dziedzinach medycyny, gdyż działanie na żywym organizmie zawsze jest obarczone jakimś ryzykiem niepowodzenia.

Świadomi umiejętności naszych lekarzy oraz faktu, że pracujemy na rozwiązaniach najwyższej, światowej jakości dajemy pacjentom gwarancję na wszystkie prace wykonywane w klinice.

Na uzupełnienia porcelanowe, wypełnienia światłoutwardzalne oraz protezy:


Na implanty: